Tweede ronde WarmteBoost van start

Goed nieuws voor dorps- en buurthuizen die hun energielasten willen verlagen. Vanaf 18 april  kunnen ontmoetingscentra een aanvraag indienen bij WarmteBoost voor het verduurzamen van hun accommodatie. Er is voor 50 dorps- en buurthuizen in Nederland €25.000 beschikbaar voor isolatie, zonnepanelen of bijvoorbeeld een warmtepomp. De aanschaf van energiezuiniger koelinstallaties kunnen ook vanuit de regeling worden gefinancierd.

Het programma biedt meer dan alleen geld. Dorps- en buurthuizen kunnen via Katalys (voorheen KNHM) gratis technisch advies inwinnen over de vragen waar zij tegenaan lopen. Daarnaast gaan LSA bewoners en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) provinciale kennisuitwisselingsbijeenkomsten organiseren.

PROCEDURE

 • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 18 april t/m 17 mei 2024;
 • Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage is een recente energiescan (max 2 jaar oud);
 • Heeft jullie dorps- of buurthuis niet de beschikking over een recente energiescan, dan mag ook een volledig ingevuld invulvel werkboekjes worden ingediend;
 • Bij de aanvraag moeten (recente) offertes worden meegestuurd;
 • Katalys en Arcadis beoordelen de bijgeleverde offertes;
 • Het Oranje Fonds beoordeelt de aanvragen en besluit over de toekenning en let daarbij op:
  • Of het om een algemeen toegankelijke accommodatie gaat of niet? Het aanleveren van een activiteiten overzicht is een must (categorale accommodaties zoals sportaccommodaties, speeltuinverenigingen of kerken vallen buiten de regeling);
  • De eigendomssituatie (eigenaren van kleinschalig Vastgoed hebben voorkeur)
  • Als de stichting of vereniging geen eigenaar is van de accommodatie dan moeten zij een langdurige huur/ gebruikersovereenkomst kunnen overleggen van tenminste 5 jaar;
 • De aanvragen worden pas beoordeeld als alle aanvragen zijn binnengekomen;
 • De werkzaamheden moeten een jaar na de aanvraag zijn uitgevoerd.

GEDACHTE ACHTER WARMTEBOOST

Het mooie van WarmteBoost is dat cofinanciering geen vereiste is. WarmteBoost wil graag ‘het verschil maken.’ Dat betekent dat zij liever geen bijdrage leveren aan kleine(re) projecten en minder dan €25.000 kosten, maar liever ook niet aan grote plannen waarbij de bijdrage van WarmteBoost een marginale is.

MEER WETEN?

Kijk voor meer informatie op de website van WarmteBoost. In de loop van donderdag 18 april is daarop ook het informatieve Webinar van 17 april terug te vinden. Daarin worden ook veel vragen van dorps- en buurthuizen behandeld.

WarmteBoost is een initiatief van Katalys, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en LSA bewoners en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de Nationale Postcode Loterij en het Oranje Fonds.