Vacature adviseur dorpshuizen / maatsch. vastgoed bij Dorpswerk Noord-Holland

Dorpswerk Noord-Holland zoekt een zelfstandig professional als adviseur dorpshuizen/maatschappelijk vastgoed. Aanvang zo spoedig mogelijk. Solliciteren kan tot 21 december.

Gemeenschapsaccommodaties zoals buurt- en dorpshuizen en wijkcentra, vormen een bijzondere categorie maatschappelijk vastgoed. Zij vervullen een belangrijke sociaal-culturele rol in de dorps- en wijksamenleving. In kleine kernen is het dorpshuis vaak de enig overgebleven voorziening.

De maatregelen voor bestrijding van het Covid-19virus hebben grote gevolgen voor buurt- en dorpshuizen én voor de verenigingen en organisaties die zij huisvesten. De provinciale verenigingen proberen hun leden zo goed mogelijk bij te staan in deze moeilijke periode. Dorpswerk Noord-Holland brengt actief de noden en belangen van hun leden onder aandacht bij overheden en maatschappelijke organisaties.

De adviseur dorpshuizen/maatschappelijk vastgoed inspireert, ondersteunt en begeleidt besturen en beheerders van dorps- en buurthuizen in Noord-Holland bij het realiseren van hun doelen en taken.

Meer informatie over functie en profiel