Verduidelijking maximaal aantal bezoekers ontmoetingscentra

Op 28 mei is een update van het ‘model noodverordening’ voor de veiligheidsregio’s gepubliceerd. In dit leidende document is een verduidelijking gekomen over het maximaal aantal personen in ‘multifunctionele complexen’. Tot nu toe was de regelgeving niet helder rondom het aantal bezoekers in deze gebouwen. De meeste stichtingsbesturen gingen uit van maximaal 30 bezoekers per ruimte in hun dorpshuis, buurthuis of multifunctioneel centrum (MFC). Deze redenatie blijkt niet helemaal op te gaan.

Verhuur zalen

Als een stichting meerdere multifunctionele zalen verhuurt, wordt dit als één functie gezien en mag je over het geheel maximaal 30 personen toelaten exclusief personeel. Beschikt jouw accommodatie bijvoorbeeld over vijf zalen over een oppervlakte van 800 m2, dan mag je 30 personen verdelen over deze ruimtes exclusief personeel. Dezelfde regels gelden voor commerciële zalencentra.

Meer functies

Omdat de meeste gebouwen functioneren als ‘multifunctionele complexen’ is er echter meer mogelijk. De horeca kan in het dorpshuis, buurthuis of MFC als zelfstandige functie worden gezien, waarbij er additioneel maximaal 30 personen mogen worden toegelaten in dit deel. Als er andere (juridisch) gescheiden functies in het gebouw zitten, worden er wederom 30 personen maximaal per functie toegelaten. Denk aan een bibliotheek- of theaterfunctie. Daarnaast is de basisregel dat een activiteit alleen mogelijk is als de 1,5 meter regel kan worden gehandhaafd en bezoekersstromen van verschillende functies gescheiden kunnen worden.

Overleg met gemeente

Omdat deze regels tot arbitraire situaties kan leiden in onze complexe gebouwen, raden wij aan om ruimtegebruik eerst met de gemeente af te stemmen. Zij heeft de taak te handhaven en kan definitief uitsluitsel geven of een bepaalde activiteit doorgang kan vinden.