Vereiste minimum aan vaste lasten TVL Q1 2021 verlaagd naar €1.500

Vanaf de week van 15 februari kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Doordat het vereiste minimum aan vaste lasten over dit kwartaal wordt verlaagd naar €1.500 komen waarschijnlijk meer buurt- en dorpshuizen voor deze regeling in aanmerking.
Om de vaste lasten te bepalen wordt met een vast percentage van de omzet gewerkt. Bij de SBI-codes die beginnen met 88 (die de meeste buurt- en dorpshuizen hebben) is het percentage vaste lasten op 11% van de omzet gezet. Een andere belangrijke voorwaarde van de regeling is dat het aanvragende bedrijf minimaal 30% omzetverlies moet hebben in het 1e kwartaal van 2021. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 1e kwartaal van 2021 te vergelijken met het 1e kwartaal van 2019. De tegemoetkoming wordt minimaal €1.500.

Het verlaagde bedrag voor de vaste lasten en de minimale tegemoetkoming van €1.500 moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Maar aanvragen kan nu al op de site van de RVO. De aanvraag wordt afgerond wanneer de goedkeuring er is. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor mkb’ers met omzetverlies door coronamaatregelen.

Gepubliceerd 17 februari 2021