Videma, Buma en Sena compenseren buurt- en dorpshuizen voor gedwongen coronasluiting

Van 15 maart tot 1 juni van dit jaar waren de deuren van de buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona, op last van de overheid gesloten. Dorps- en buurthuizen waar muziek ten gehore wordt gebracht en/of televisieprogramma’s worden vertoond moeten hiervoor betalen maar hebben in deze maanden geen gebruik kunnen maken van hun licentie bij Buma, Sena en/of Videma.

Van de compensatieregeling i.v.m. de gedwongen coronasluiting die deze Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) hebben opgesteld, waren buurt- en dorpshuizen eerst uitgesloten. Naar aanleiding van een brief die de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en LSA bewoners hebben geschreven om hier tegen te protesteren, is daar verandering in gekomen. Sena en Buma zullen de komende weken op basis van de licenties de compensatie uitvoeren.  

Videma kan uit haar klantenbestand niet herleiden welke accommodaties in de categorie ‘buurt- en dorpshuizen’ vallen. Men heeft daarom de provinciale ondersteuningskoepels gevraagd een lijst aan te leveren van buurt- en dorpshuizen die een licentie hebben bij Videma. Wanneer jullie buurt- of dorpshuis een Videma licentie heeft en jullie willen in aanmerking komen voor compensatie, vragen we jullie naam dorpshuis, adres en licentienummer van Videma door te geven aan jullie eigen provinciale koepelorganisatie. Op deze manier kan jullie buurt- of dorpshuis voor de compensatieregeling aangemeld worden. Buurt- en dorpshuizen uit Zeeland en Zuid Holland kunnen zich melden via dit formulier. Het licentienummer vind je op de factuur van Videma. Let op! Het gaat bij deze inventarisatie dus alleen om de Videma licenties!

Aanleveren van de gegevens kan tot 30 november. Er is geen mogelijkheid om op een later moment voor de compensatie in aanmerking te komen. Informatie over Buma, Sena en Videma vinden jullie op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl.