dorpshuis

Vlaams onderzoek naar dorpshuizen

In België is in opdracht van de Vlaamse overheid, onderzocht hoe dorpshuizen bijdragen aan de leefbaarheid en de veerkracht van het platteland. Uit de studie blijkt dat dorpshuizen meer zijn dan een ontmoetingsplaats voor bewoners en verenigingen. Zo kunnen ontmoetingen in dorpshuizen leiden tot samenwerkingen en projecten. Of tot bewoners die samen maatschappelijke uitdagingen aannemen, zoals energieproductie, collectief vervoer, lokale voedselproductie en -afzet , ecologische landbouw of vereenzaming. Daarvoor moet er een goed sociaal kapitaal aanwezig zijn in het dorp, zoals sterke, geëngageerde mensen en organisaties. De woonkwaliteit van een dorp heeft een hoge aantrekkingskracht op dat soort bewoners en organisaties. Dat betekent dat investeringen in het openbaar domein en het landschap indirect een invloed hebben op de gemeenschapskracht van een dorp.

Meer informatie (waaronder het rapport) op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.