Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling voor dorpshuizen

PvdA statenlid Peter Zwiers, Sport Drenthe en BOKD in Drenthe hebben een brandbrief opgesteld voor Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat. In deze brief vragen wij aandacht voor de negatieve effecten die het afschaffen van de salderingsregeling kan hebben voor dorpshuizen, buurthuizen en sportaccommodaties. De brief is 17 oktober j.l. digitaal beschikbaar gesteld met de oproep aan dorpshuizen en sportverenigingen om deze mede te ondertekenen. Op vrijdag 2 november hebben we de brief, met ruim 300 handtekeningen (waarvan 150 in Drenthe) van dorpshuizen en sportverenigingen, overhandigd aan William Moorlag, Tweede Kamerlid voor de PvdA. De brief zal worden besproken in de Kamercommissie Economische zaken en Klimaat en in de Tweede Kamer. Dit zal waarschijnlijk niet eerder zijn dan januari. Tot die tijd kunt u de brief nog mede ondertekenen. Dat kan ook door dorpshuizen en sportverenigingen buiten Drenthe!

Onze inspanningen hebben aardig wat publiciteit opgeleverd:

NOS journaal op NPO1

NOS radio 1 journaal

Aanleiding

Onlangs heeft minister Wiebes aangekondigd de salderingsregeling af te willen schaffen en te vervangen door een terugleversubsidie. PvdA Statenlid Peter Zwiers, Sport Drenthe en de BOKD hebben bedenkingen bij deze plannen vanwege de gevolgen die dat gaat hebben voor dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen. Wij vragen de minister om bij de uitwerking van deze nieuwe regeling rekening te houden met de specifieke situatie waarin dorpshuizen en buitensportverenigingen verkeren. Wij vinden dat de situatie voor dorpshuizen en sportverenigingen aanzienlijk anders is dan voor woningen.

De afgelopen jaren hebben vele dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigingen geïnvesteerd in verduurzaming. Vele daken zijn vol gelegd met zonnepanelen om zowel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland, maar ook om de kosten van de energierekening naar beneden te brengen. Verduurzaming is ingezet om deze maatschappelijke voorzieningen exploitabel te houden. Het heeft er in vele gevallen toe geleid dat activiteiten in dorpshuizen en contributie van sport betaalbaar kan blijven en voorzieningen in stand kunnen blijven. Bij de aanschaf van zonnepanelen is uitgegaan van een bepaald rendement. Bij de bepaling van het rendement is uitgegaan van de mogelijkheid van het salderen.

Onderschrijft u dit ook, onderteken de brief aan de minister dan via de volgende link: www.tinyurl.com/salderingsregeling