Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1 juli aan de WBTR voldoen. Wanneer de WBTR ertoe leidt dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de wet boven de eigen statuten. 

Diverse organisaties waaronder het Platform Vrijwillige Inzet (NOV), verstrekken informatie over de WBTR. NOV heeft een checklijst gemaakt. 

Gepubliceerd 8 maart 2021