Wijkcentrum De Poele 1 jaar van gas af

Eind november 2023 vierde De Poele nog haar 50 jarig bestaan, maar op 6 januari jl. was het alweer een jaar geleden dat de gasaansluiting is verwijderd. Reden om eens in gesprek te gaan met bestuurslid Floor Kuijt om te horen hoe dat is bevallen? Voor welke techniek zij vorig jaar hebben gekozen en waarom en hoe het eerste jaar zonder gas is bevallen? Zijn bestuur en de gebruikersgroepen tevreden?

Even voorstellen

Mijn naam is Floor Kuijt en ik ben penningmeester bij wijkcentrum De Poele in de wijk Haveltermade in Meppel. Het is een behoorlijk groot wijkcentrum met een vloeroppervlak van 800 m2. Wij bieden onderdak aan een aantal hoofdhuurders zoals Jeugdland met een speeltuinvereniging, de jeugdsoos No Booz en vrouwencentrum De Regenboog. Op zondag worden er ook kerkdiensten gehouden. Daarnaast vinden er, met name in de avonduren, nog tal van andere activiteiten plaats.

Jullie zijn nu een jaar van het gas af. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

Dat is begonnen met een energieadvies van VerduurSaamEchtMeppel (VEM). De energieprijzen zijn de afgelopen jaren natuurlijk enorm gestegen en we hadden een paar jaar geleden al 80 zonnepanelen aangeschaft. Nu stonden we voor de opgave om de CV ketels te vervangen en dan sta je voor de vraag: hoe dan? 1-op-1 vervangen was voor ons geen optie, omdat je toch ook de stap wilt maken naar een groene samenleving. Met de VEM hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor de aanschaf van een Warmtepomp en voor onze wijkcentrum waren dat een lage temperatuur en een hoge temperatuur warmtepomp. En wij hebben gekozen voor de hoge temperatuur warmtepomp.

En wat waren jullie beweegredenen om daarvoor te kiezen?

Omdat de hoge temperatuur warmtepomp een veel voordeliger optie was. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer hoeveel duurder de hoge temperatuur warmtepomp was, ik geloof 25% duurder, maar het voordeel was dat we gebruik konden blijven maken van de bestaande radiatoren! Als we hadden gekozen voor de lage temperatuur warmtepomp hadden we alle radiatoren moeten vervangen voor een vloerverwarming. Dat zou hebben betekend dat alle vloerbedekking moest worden verwijderd, een vloerverwarmingsinstallatie moest worden aangelegd en opnieuw vloerbedekking moest worden neergelegd. Daarmee had je het over een kostenpost van €100 per m2 voor de nieuwe installatie en € 100 per m2 voor de nieuwe vloerbedekking. Al met al zou dat gaan om 800 m2 vloeroppervlak maal €200 is €160.000.

Wat waren de kosten voor de hoge temperatuur warmtepomp?

Voor de hele installatie, dat wil zeggen 2 warmtepompen en twee grote boilers van 500 liter en een inductiefornuis, waren we €82.000 kwijt inclusief montage. Daar ging de ISDE subsidie van €8250 nog vanaf dus netto heeft ons dat €74.000 gekost. Daarvoor hebben we een maatschappelijke lening aangevraagd via Energiefonds Drenthe tegen 0% rente en een looptijd van 10 jaar.

Werkt het systeem naar behoren? Zijn jullie en jullie huurders en gebruikersgroepen tevreden met de nieuwe installatie?

Het werkt goed en we hebben geen klachten. De twee 500 litervaten zijn voldoende om al onze radiatoren te verwarmen. We zijn wel tegen een aantal hobbels aangelopen. De eerste was dat we over het hoofd hadden gezien dat we ons gasfornuis niet meer konden gebruiken, maar dat hadden we natuurlijk snel verholpen. Het tweede euvel was minder snel opgelost. De ruimte die wordt gehuurd door het vrouwencentrum konden we niet goed warm krijgen. Elke ruimte heeft zijn eigen thermostaat en die ruimte heeft grote ramen. Als de zon daarop scheen sloeg de verwarming af en bleef de temperatuur hangen op 17 of 18 graden. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, maar dat is inmiddels ook opgelost door middel van een lucht lucht warmtepomp. Die is nog maar net geplaatst dus even afwachten of het ook goed werkt.

Jullie zijn van het gas en dat is natuurlijk prachtig, maar hoe ziet het financiële plaatje er nu uit? Hoe staat het met de energielasten?

De energielasten zijn niet gedaald, maar dat heeft natuurlijk ook met de energiecrisis te maken. Tot begin dit jaar hadden we een vast contract en daardoor hadden we niet veel last van de energiecrisis, maar daar betalen we nu een stuk meer voor. Los daarvan verbruiken we nu helemaal geen gas meer (jaarverbruik was plm 6600 m3), maar wel meer elektriciteit. Dat is gestegen van 22.000 kWh naar 35.700 kWh. Daarvan wekken we zelf ongeveer 8.500 a 9.000 kWh op. Maar ook die cijfers zijn weer lastig te duiden, omdat we als gevolg van corona lange tijd dicht zijn geweest en tussentijds mechanische ventilatie hebben aangebracht in de kelder. We kunnen nu al concluderen dat we met het huidige verbruik van alleen elektriciteit minimaal €4.100 goedkoper uit zijn dan verwarmen met gas. We zijn echter wel een lening aangegaan die moet worden afgelost. Maar al met al zijn  we tevreden met de stappen die we hebben gezet en blij dat we een steentje hebben kunnen bijdragen aan het verduurzamen van onze leefomgeving.