WW uitkering en vrijwilligerswerk

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van de voorwaarden is dat uw organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status heeft. Dit vraagt wat toelichting.

Lees verder in de Vraagbaak: Vrijwilliger en WW uitkering