Zesde Plattelands Parlement ‘kantelpunt in onze democratie’

Actieve plattelandsbewoners en Tweede Kamerleden troffen elkaar op 14 november 2015 op het zesde PlattelandsParlement georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. De bijeenkomst in het Koelhuis in Zutphen werd door een kleine 300 mensen uit het hele land bezocht. Zij maakten met hun innovatieve activiteiten die leiden tot een leefbaar platteland enthousiasme en bewondering los bij de Kamerleden en bij elkaar. Op tal van terreinen (zoals Zorgcoöperaties; Kleine scholen; Overheidsparticipatie; Snel Internet;) werden met elkaar en de Kamerleden ontwikkelingen besproken en aan Kamerleden aangegeven waar regelgeving knelt of waar voorwaarden voor burgerinitiatief nog moeten worden geborgd.

Kamerlid van Dijk (PvdA) stelde dat zo’n dag waarop hij “Inspirerende voorbeelden van burgerkracht en enorme deskundigheid en gedrevenheid” ervaart, voor hem aangeeft dat we op “een kantelpunt in onze democratie zijn aanbeland, waarbij overheden zich ten dienste stellen van en faciliterend optreden naar bewonersinitiatieven”. Johan Houwers (Onafhankelijk Liberaal) is gecharmeerd van de vele concrete initiatieven en zet zich in om de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij te ondersteunen in haar plannen, door zich in te zetten voor een goede concretisering van de nieuwe SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie).

Op de foto’s: Een impressie van een deelsessie van het PlattelandsParlement met Otwin van Dijk (PvdA); Henk van Gerven (SP); Johan Houwers (Onafhankelijk Liberaal) en dagvoorzitter Eric van Oosterhout.

pp152