Over ons

Dorpshuizen.nl

Het platform Dorpshuizen.nl is een onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Dorpshuizen.nl bestaat uit bestuursleden en medewerkers van provinciale steunpunten voor dorps- en gemeenschapshuizen. Zij komen elk kwartaal bijeen om te spreken over zaken die de ondersteuning van dorps- en gemeenschapshuizen betreffen. Doel is de activiteiten en de dienstverlening op elkaar af te stemmen, te leren van elkaars ervaringen en succesvolle projecten van elkaar over te nemen. Voorbeelden van samenwerking zijn belangenbehartiging en politieke lobby en het gezamenlijk beheren van deze website en de Vraagbaak.

De Vraagbaak

De Vraagbaak is onderdeel van deze website. De Vraagbaak geeft zakelijke informatie over het bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, buurthuizen, Kulturhusen, multifunctionele centra en andere accommodaties met hetzelfde doel.

De Vraagbaak kent de volgende thema’s: bestuur en beheer, vrijwilligers en personeel, barexploitatie, programma en pr, gebouw en materiaal, tevredenheid van medewerkers-gebruikers-omgeving, resultaten. De Vraagbaak bevat 240 artikelen en circa 100 praktische bijlagen.

Provinciale steunpunten

Provincies die op dit moment in Dorpshuizen.nl vertegenwoordigd zijn: Groningen, Drenthe, Friesland, Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel. U vindt ze op het kaartje op de homepage.  In de overige provincies lopen acties om te komen tot een steunpunt.

Heeft u vragen?

Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw provinciale steunpunt. U vindt ze op het kaartje op de homepage.
Heeft u een opmerking of suggestie voor de redactie van de Vraagbaak, stuur dan een e-mail naar de redactie.

De website dorpshuizen.nl is niet voor commerciële doeleinden.