Barexploitatie

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is nodig voor het exploiteren van een horeca-inrichting. ...

Omzetraming

Verhuur van ruimten is het primaire product van buurt- en ...

Buma Sena Videma Filmservice

Wanneer in dorps- of buurthuizen muziek ten gehore wordt gebracht, ...

Prijsbeleid

Dorps- en buurthuizen hoeven geen winst te maken, maar de ...

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid betekent: het vastleggen van afspraken over de inkoop om, ...

Huisregels

Het bestuur van een buurt- of dorpshuis is verantwoordelijk voor ...

Alcoholmatigingsbeleid

Bijna alle buurt- en dorpshuizen bieden de mogelijkheid om in ...

Sociale hygiëne

Besturen van dorps- en buurthuizen waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, ...

Paracommercie

Paracommercie is het ontplooien van commerciële activiteiten buiten de vastgelegde ...

Alcoholwet

Doel Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Regelmatig drinken ...

Beleidskeuze barexploitatie

De hoofdfunctie van dorps- en buurthuizen is het bieden van ...

Bar in eigen beheer

Het in eigen beheer hebben van een bar of kantine ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen