Belastingen

Loonbelasting artiesten

In veel buurt- en dorpshuizen treedt wel eens een artiest ...

BTW

BTW betekent belasting toegevoegde waarde, het wordt ook wel omzetbelasting ...

Schenkingen (ANBI)

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wanneer ...

Vennootschapsbelasting

Stichtingen en verenigingen die een buurt- of dorpshuis exploiteren zijn ...

Kansspelbelasting

Organiseert u in uw dorps- of buurthuis een bingoavond, een ...

Vrijwilligersvergoeding

Klik hier voor het artikel over vrijwilligersvergoeding

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen