Beleidsplan

Beleid maken betekent kort gezegd dat je opschrijft dat je ...

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid of dorps- of buurthuizenbeleid wordt door de gemeenteraad voor ...

Beleidshulpjes

Medewerkers van provinciale steunpunten hebben door de jaren heen diverse ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat om verantwoordelijkheid nemen voor de ...

Klantgerichtheid

Dorps- en buurthuizen hebben klanten, ook wel gebruikers genoemd. Zij ...

Wet maatschappelijke ondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt de gemeentelijke ondersteuning ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen