Bestuur en beleid

Loonbelasting artiesten

In veel buurt- en dorpshuizen treedt wel eens een artiest ...

Beleidsplan

Beleid maken betekent kort gezegd dat je opschrijft dat je ...

BTW

BTW betekent belasting toegevoegde waarde, het wordt ook wel omzetbelasting ...

Accommodatiebeleid

Accommodatiebeleid of dorps- of buurthuizenbeleid wordt door de gemeenteraad voor ...

Statuten

Iedere stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet bij inschrijving ...

UBO-register

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren, ...

Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor uw buurt- ...

Beursvloeren

De beursvloer is een lokaal evenement waar vraag & aanbod ...

Checklist bezuinigen

Met deze checklist kunnen besturen van dorps- en buurthuizen kijken ...

Werkplan barexploitatie

De kantine- of barfunctie is geen primaire functie van buurt- ...

Beleidshulpjes

Medewerkers van provinciale steunpunten hebben door de jaren heen diverse ...

Begroting

Wat kost het om ons buurt- of dorpshuis draaiende te ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen