Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Dorps- en buurthuizen worden opgericht ten behoeve van de gemeenschap ...

Bestuursvergadering

Dit artikel gaat over de planning en voorbereiding van bestuursvergaderingen ...

Commissies en werkgroepen

Een bestuur van een buurt- of dorpshuis kan commissies en ...

Bestuursfuncties en profielen

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Het ...

Interne organisatie

Het doel van interne organisatie van uw dorps- of buurthuis ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen