Diverse wetgeving

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is nodig voor het exploiteren van een horeca-inrichting. ...

Buma Sena Videma Filmservice

Wanneer in dorps- of buurthuizen muziek ten gehore wordt gebracht, ...

Sociale hygiëne

Besturen van dorps- en buurthuizen waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, ...

Paracommercie

Paracommercie is het ontplooien van commerciële activiteiten buiten de vastgelegde ...

Alcoholwet

Doel Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Regelmatig drinken ...

Reprorecht

De Auteurswet biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om beperkt ...

APV

Een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het besluit waarin gemeenten ...

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) barvrijwilliger

Als er in het buurt- of dorpshuis alcohol wordt geschonken, ...

Rookverbod

Er mag in buurt- en dorpshuizen nergens worden gerookt. Roken ...

Hygiënecode HACCP

Binnen de Europese wetgeving is geregeld dat alle levensmiddelenbedrijven volgens ...

Koolzuurgas

Bierdrinkers willen koolzuurhoudend en lekker schuimend bier. Daarvoor zorgt de ...

Milieuwetgeving

Een buurt- of dorpshuis mag geen onevenredige hinder veroorzaken voor ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen