Exploitatie

Omzetraming

Verhuur van ruimten is het primaire product van buurt- en ...

Prijsbeleid

Dorps- en buurthuizen hoeven geen winst te maken, maar de ...

Inkoopbeleid

Inkoopbeleid betekent: het vastleggen van afspraken over de inkoop om, ...

Langlopende contracten

Het is gewenst om met bepaalde leveranciers van producten en ...

Omzetregistratie

Informatieverstrekking vooraf Een juiste registratie is nodig om een goede ...

Brutowinstpercentage

De baromzet van buurt- en dorpshuizen is van de verschillende ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen