Financien

Sponsoring

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor uw buurt- ...

Begroting

Wat kost het om ons buurt- of dorpshuis draaiende te ...

Verzekering

Verzekeren moeten we alleen die risico’s die we zelf niet ...

Werkgeverschap

Een flink aantal dorps- en buurthuizen heeft personeel in dienst. ...

Financiering

Bij de financiering van buurt- en dorpshuizen gaat het om ...

Begrotingsbewaking

Begrotingsbewaking is een manier om financieel beleid te toetsen. Dit ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen