Taakomschrijving medewerkers

De inhoud van een functie wordt vastgelegd in een taakomschrijving. ...

Keuze personeel of vrijwilligers

Voor het werk in dorps- en buurthuizen zijn mensen nodig. ...

Overzicht functies

Functies die veel voorkomen in dorps- en buurthuizen zijn: BeheerderDe ...

Taken en bevoegdheden medewerkers

Een bestuur, zakelijk leider of beheerder kan aan een medewerker ...

Taken barmedewerker

Onderstaande opsomming van taken is een voorbeeld. Vóór de dienst ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen