Gebouw en materiaal

Huurovereenkomsten

Een bestuur van een buurt- of dorpshuis zal regelmatig ruimtes ...

Toegankelijkheid

Keurmerk toegankelijkheid Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor ...

OZ belasting

Onroerende zaak belasting (OZB) is een belasting die eigenaren en ...

Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets aan uw buurt- of dorpshuis ...

Erfpacht

Erfpacht is de benaming voor gehuurde grond. De erfpachter (huurder) ...

Stappenplan en Checklist energiebesparing

Klik hier voor het stappenplan energiebesparing voor dorps- en buurthuizen. ...

Bezettingsgraad

Het gebruik door huurders van ruimtes in een buurt- of ...

Bedrijfshulpverlening

De Arbowet is in principe niet van toepassing op vrijwilligers. ...

Projectbegroting- en dekkingsplan

Ver- of nieuwbouw van een dorps- of buurthuis kost veel ...

Programma van eisen

Het programma van eisen is een middel dat wordt gebruikt ...

Inbraakpreventie

Informatie over de beveiliging van bedrijfspanden (waaronder buurt- en dorpshuizen) ...

EHBO

Organisaties met personeel, maar ook vrijwilligersorganisaties zoals een buurt- of ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen