Gebouw en materiaal

Toegankelijkheid

Keurmerk toegankelijkheid Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor ...

Stappenplan en Checklist energiebesparing

Klik hier voor het stappenplan energiebesparing voor dorps- en buurthuizen. ...

Bezettingsgraad

Het gebruik door huurders van ruimtes in een buurt- of ...

Bedrijfshulpverlening

De Arbowet is in principe niet van toepassing op vrijwilligers. ...

Projectbegroting- en dekkingsplan

Ver- of nieuwbouw van een dorps- of buurthuis kost veel ...

Programma van eisen

Het programma van eisen is een middel dat wordt gebruikt ...

Inbraakpreventie

Informatie over de beveiliging van bedrijfspanden (waaronder buurt- en dorpshuizen) ...

EHBO

Organisaties met personeel, maar ook vrijwilligersorganisaties zoals een buurt- of ...

Draaiboek (ver)bouw

De inwoners van een dorp of wijk geven te kennen ...

Verhuurbeleid

Het verhuren van ruimten aan verenigingen en andere (eventueel externe) ...

Crowdfunding

Crowdfunding is net als fondsenwerving een manier om een project ...

Duurzame dorpshuizen

Energie is een van de grootste kostenposten voor een dorps- ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Gebruikers
Jaarverslag
Medewerkers
Omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen