Onderhoud

Stappenplan en Checklist energiebesparing

Klik hier voor het stappenplan energiebesparing voor dorps- en buurthuizen. ...

Duurzame dorpshuizen

Energie is een van de grootste kostenposten voor een dorps- ...

Afschrijving

Een afschrijving is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen ...

Schoonmaak

Over het schoonmaken en houden van dorps- en buurthuizen is ...

Meerjaren onderhoudsplan

Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is de basis voor een effectief ...

Inventarislijst

Klik hier voor een voorbeeld van een inventarislijst.

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen