Programma en PR

Publiciteit en PR

De doelgroepen van buurt- en dorpshuizen wonen in het algemeen ...

Cultureel programma samenstellen

Als buurt- of dorpshuizen een samenhangend aanbod van culturele activiteiten ...

Persbericht

Het persbericht is de meest gebruikte vorm van contact met ...

Stappenplan evenementen

Dit artikel bevat een stappenplan voor het opzetten van evenementen. ...

Huisstijl

Het mooiste is wanneer ontvangers van uw PR-uiting in één ...

Ouderenactiviteiten

Specifieke aandachtspunten met betrekking tot sociaal-culturele activiteiten voor ouderen: Doelgroep ...

Sociale media

Iedereen is inmiddels wel bekend met het bestaan van sociale ...

Jongerenactiviteiten

Specifieke aandachtspunten met betrekking tot sociaal culturele activiteiten voor jongeren: ...

Sociaal culturele activiteiten

Sociaal cultureel werk is eind negentiende eeuw ontstaan vanuit dezelfde ...

Lokale politiek

Veel besturen van buurt- en dorpshuizen stellen zich de vraag ...

Onderhandelen

Onderhandelen is een spel/proces, waarvan je de spelregels moet kennen. ...

Lobbyen

Lobbyen is een doelbewuste poging om invloed uit te oefenen ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Gebruikers
Jaarverslag
Medewerkers
Omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen