Rechtsvorm

Statuten

Iedere stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet bij inschrijving ...

UBO-register

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren, ...

Bestuurdersmap

Een bestuurdersmap is een informatiepakket voor bestuursleden. Het bevat alle ...

Omzetten Rechtsvorm

Van omzetting is sprake wanneer een vereniging bijvoorbeeld de vorm ...

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het doel ...

Keuze Rechtsvorm

Om een dorps- of buurthuis te kunnen exploiteren is het ...

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als de stichting of vereniging bij notariële akte is opgericht ...

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van ...

Samenwerking en fusie

Uit oogpunt van doelmatigheid of gedwongen door bijvoorbeeld subsidievoorwaarden van ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen