Veilig en toegankelijk

Toegankelijkheid

Keurmerk toegankelijkheid Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is bedoeld voor ...

Bedrijfshulpverlening

De Arbowet is in principe niet van toepassing op vrijwilligers. ...

Inbraakpreventie

Informatie over de beveiliging van bedrijfspanden (waaronder buurt- en dorpshuizen) ...

EHBO

Organisaties met personeel, maar ook vrijwilligersorganisaties zoals een buurt- of ...

AED

Bij hartfalen is het van levensbelang dat reanimatie en defibrillatie ...

Legionellapreventie

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke ...

Gebruiksvergunning

Bent u eigenaar van uw buurt- of dorpshuis of gebruiker ...

Sociale veiligheid

Met de term sociale veiligheid bedoelt men de bescherming en ...

Checklist veiligheid

Download hier de Checklist veiligheid.

Publieksinstructie calamiteiten

Download hier een Voorbeeld publieksinstructie calamiteiten.

Ontruimingsplan

Download hier een voorbeeld van een Ontruimings en noodplan.

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen