(Ver)bouwen

Projectbegroting- en dekkingsplan

Ver- of nieuwbouw van een dorps- of buurthuis kost veel ...

Programma van eisen

Het programma van eisen is een middel dat wordt gebruikt ...

Draaiboek (ver)bouw

De inwoners van een dorp of wijk geven te kennen ...

Crowdfunding

Crowdfunding is net als fondsenwerving een manier om een project ...

Asbestverwijdering

Om het risico voor de gezondheid te beperken had de ...

Subsidies (ver)bouw

Dorps- en buurthuizen kunnen voor een bijdrage in de kosten ...

Voorbeeld-enquetes (ver)bouw

Bij de oprichting van een dorps- of buurthuis zijn cijfers ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen