Vrijwilligers en personeel

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is in beginsel niet van toepassing op vrijwilligers. Alleen bij ernstige ...

Taakomschrijving medewerkers

De inhoud van een functie wordt vastgelegd in een taakomschrijving. ...

Bijzondere gebeurtenissen

Aandacht voor bijzondere prestaties van medewerkers of bijzondere gebeurtenissen in ...

Personeelsdag

Een personeelsdag is een dag of dagdeel binnen werktijd waarop ...

Vrijwilligersbeleid

Dit artikel bevat onderwerpen die onderdeel van het vrijwilligersbeleid van ...

Werkoverleg

Werkoverleg is geregeld overleg tussen personen die direct met de ...

Scholing vrijwilligers

Anders dan bij personeel kunnen vrijwilligers in buurt- en dorpshuizen ...

Keuze personeel of vrijwilligers

Voor het werk in dorps- en buurthuizen zijn mensen nodig. ...

Overzicht functies

Functies die veel voorkomen in dorps- en buurthuizen zijn: BeheerderDe ...

Werven van personeel

De vacature Als een bestuur van een buurt- of dorpshuis ...

Werven van vrijwilligers

De moderne vrijwilliger wil goed geïnformeerd worden, een duidelijke taakomschrijving ...

Verzekeringen vrijwilligers

Klik hier voor het artikel over verzekeringen.

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen