Vrijwilligers en personeel

Vrijwilliger en een uitkering

De meeste dorps- en buurthuizen zouden niet kunnen bestaan zonder ...

Functioneringsgesprek

Aansturen en ontwikkelen van medewerkers Aansturing en ontwikkeling van medewerkers ...

Werven tijdelijke krachten

Een tijdelijke kracht werven, selecteren en aannemen, al dan niet ...

Vrijwilligersvergoeding

De regeling is van toepassing op dorps- en buurthuizen (stichtingen ...

Taken en bevoegdheden medewerkers

Een bestuur, zakelijk leider of beheerder kan aan een medewerker ...

Conflicthantering

Een conflict ontstaat vaak door opgebouwde irritatie, gevoel van onderwaardering ...

Verklaring Omtrent Gedrag VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit ...

Inwerken personeel

Er zijn meerdere redenen om het belang van goed inwerken ...

Werkrooster vrijwilligers

In dorps- en buurthuizen waar uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt ...

Afspraken met vrijwilligers

In ieder buurt- of dorpshuis zijn er afspraken nodig om ...

Arbeidsongeschiktheid

Een situatie die elke organisatie hoopt te vermijden is dat ...

Maatschappelijke stage

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Gebruikers
Jaarverslag
Medewerkers
Omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen