Vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid

Dit artikel bevat onderwerpen die onderdeel van het vrijwilligersbeleid van ...

Scholing vrijwilligers

Anders dan bij personeel kunnen vrijwilligers in buurt- en dorpshuizen ...

Verzekeringen vrijwilligers

Klik hier voor het artikel over verzekeringen.

Vrijwilligerscontract

Een aantal buurt- en dorpshuizen maakt gebruik van vrijwilligerscontracten. Hierin ...

Gebruikers betrekken bij beheer

Dorps- en buurthuizen die op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers ...

Vrijwilliger en een uitkering

De meeste dorps- en buurthuizen zouden niet kunnen bestaan zonder ...

Vrijwilligersvergoeding

De regeling is van toepassing op dorps- en buurthuizen (stichtingen ...

Werkrooster vrijwilligers

In dorps- en buurthuizen waar uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt ...

Afspraken met vrijwilligers

In ieder buurt- of dorpshuis zijn er afspraken nodig om ...

Evaluatie vrijwilligers

De evaluatie van vrijwilligers is een onderdeel van het vrijwilligersbeleid. ...

Vrijwilligerswijzer

Inhoud Inleiding Uitgangspunten Doelstelling Organisatie Werving en introductie Basisprocedure Overeenkomst ...

Kies een thema

Barexploitatie
Beleid
Diverse wetgeving
Exploitatie
Bestuur en beleid
Administratie
Belastingen
Beleid
Bestuur
Doelgroep
Extra inkomsten
Financien
Rechtsvorm
Werkplan
Gebouw en materiaal
(Ver)bouwen
Belasting
Huur of koop
Onderhoud
Veilig en toegankelijk
Vergunningen
Verhuur
Verzekering
Programma en PR
Cultureel programma
Evenementen
Marketing
Publiciteit
Relaties
Soc. cult. activiteiten
Tevredenheid en resultaten
Financiele verslagen
Jaarverslag
Tevredenheid gebruikers
Tevredenheid medewerkers
Tevredenheid omgeving
Vrijwilligers en personeel
Administraties
Arbeidsomstandigheden
Arbeidsvoorwaarden
Functies
Overlegvormen
Personeel
Vrijwilligers
Werving en selectie

Zoeken naar artikelen