Welkom in De Vraagbaak voor bestuursleden en (vrijwillige) medewerkers van dorps- en buurthuizen in Nederland. Daarmee bedoelen we ook gemeenschapshuizen, buurtcentra, Kulturhusen en andere multifunctionele ontmoetingscentra.

Hot topics