AED

Geactualiseerd januari 2020

Bij hartfalen is het van levensbelang dat reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten plaatsvinden. Gemiddeld is een ambulance langer onderweg en daarmee voor de meeste slachtoffers te laat. Bij steeds meer sportaccommodaties, dorpshuizen, winkelcentra, kerken, enz. worden daarom AED’s opgehangen.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen. Zodra een AED aangezet wordt, vertelt een stem wat er moet gebeuren. Wanneer een burgerhulpverlener een AED gebruikt, kan de overlevingskans van het slachtoffer oplopen tot 50%.

Een AED is al te koop vanaf zo’n €1.250,- maar daarmee is het plaatje nog niet compleet. Ook benodigd zijn een onderhoudscontract (o.a. voor aanpassingen aan de software) en een kastje om het apparaat in op te bergen. Hangt de kast buiten dan moet deze verwarmd en geventileerd worden om de accu en electroden in goede conditie te houden. En uiteraard moet tijdens een cursus geleerd worden hoe met het apparaat om te gaan. Die kennis dient jaarlijks opgefrist te worden.

Een cursus reanimatie en AED bediening besteedt normaal gesproken aandacht aan zowel de techniek van het beademen en hartmassage volgens de richtlijnen van de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad), als aan het gebruik van de AED.

Reanimatie- en AED technieken kunnen ook geleerd worden tijdens de BHV cursus. Opleidingsinstituten met het keurmerk van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) bieden de basiscursus BHV standaard aan, inclusief reanimatie- en AED technieken. Overigens kan op verzoek de BHV ook zonder dit onderdeel gevolgd worden. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf niet over een AED apparaat beschikt. De certificaten worden daarop aangepast. Andere mogelijkheden zijn via het Nederlands Rode Kruis, de EHBO afdeling en reanimatie stichtingen.

Verschillende gemeenten stellen subsidie beschikbaar voor de aanschaf van een AED. Gemeenten kunnen daar diverse voorwaarden aan stellen. Bijvoorbeeld dat er genoeg vrijwilligers zijn die bereid zijn op cursus te gaan. Ook kan men een subsidieverzoek richten aan de Rabobank, Univé of de plaatselijke middenstand.

Wanneer een AED op een centrale plek in buurt of dorp is opgehangen zal er ook een alarmeringssysteem opgezet moeten worden. In veel dorpen wordt een gelamineerd A4’tje met telefoonnummers van de AED vrijwilligers huis aan huis bezorgd.
Nog beter is het wanneer burgerhulpverleners via de meldkamer gealarmeerd worden wanneer een melding van hartfalen bij 112 binnenkomt. Medewerking van de meldkamer is hierbij uiteraard benodigd.

Zo werkt Friesland met een AED-alarmering met behulp van ‘Burgernet’. Burgernet wordt gebruikt door de politie om het publiek te betrekken bij bijvoorbeeld een zoekactie en wordt uitgerold over heel Nederland.
Met het project ‘Burgernet-AED’ kan de Ambulancemeldkamer via een sms, vrijwilligers alarmeren om een reanimatie te starten. Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten op Burgernet.

Er zijn meer initiatieven op dit gebied. In Drenthe zijn zo’n 1600 vrijwilligers en 135 AED apparaten aangesloten bij het computerprogramma AED-locator.

Wanneer een 112 melding binnenkomt stuurt de centralist van de meldkamer twee ambulances op pad en wordt gelijktijdig de AED-locator geactiveerd. AED-locator alarmeert de dichtstbijzijnde hulpverleners per sms. Voordeel van AED-locator is dat een aantal vrijwilligers naar het adres van het slachtoffer gestuurd wordt en een ander aantal de opdracht ontvangt het AED apparaat te halen.
Bij het systeem met Burgernet ontvangen alle deelnemers dezelfde boodschap.

  • Bekijk hier een film over het project Burger AED van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
  • Klik hier voor informatie over het Drentse initiatief.