Attenties e.d.

Medewerkers die zich gewaardeerd weten zullen dat normaal gesproken vertalen in tevredenheid met hun werk en hun werkgever. Attenties kunnen daarbij een rol spelen. Attenties zijn blijken van waardering waarmee een bestuur van een dorps- of gemeenschapshuis erkentelijkheid voor bijzondere prestaties van medewerkers tot uitdrukking kan brengen, of waarmee zij bij bijzondere gelegenheden een gebaar kan maken. Dit artikel gaat over hoe u dat doet en waar u dan rekening mee moet houden. Ook anderen kunnen hun waardering voor uw medewerkers in de vorm van attenties tot uitdrukking brengen. Ook dan is het goed dat u daar vooraf over hebt nagedacht en er eventueel regels voor hebt geformuleerd. Kijk voor de waardering van vrijwilligers bij Waardering en beloning.

Hoe waarderen?

Over het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden is met de medewerkers onderhandeld en dit is doorgaans voor langere tijd vastgelegd, bij voorkeur volgens een CAO. Maar om uw waardering voor bijzondere prestaties tot uitdrukking te brengen lenen het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zich niet. U moet dan op zoek naar alternatieven. Naast welgekozen woorden, waarmee u uw waardering uiteraard ook tot uitdrukking kunt brengen, kunt u kiezen voor kleine attenties zoals een boek, een bos bloemen, een agenda en dergelijke. Uiteraard kan uw waardering ook tot uitdrukking worden gebracht in een geldsom. De grens van het bedrag zal worden gevormd door uw mate van waardering en de financiële mogelijkheden die uw organisatie heeft.

Wat bijzondere prestaties zijn bepaalt ieder voor zich. Een lijst van bijzondere prestaties is daarom niet te geven, maar voorbeelden geven kan wel. Bijvoorbeeld extra inzet in drukke periodes of onder moeilijke omstandigheden, zoals bij ziekte van collega’s. Of snel en adequaat optreden als de omstandigheden dat vragen, bijvoorbeeld bij het voorkomen of sussen van een ruzie.

Voor het maken van een gebaar zijn de feestdagen heel geschikt, bijvoorbeeld sinterklaas of nieuwjaar, maar ook persoonlijke feestdagen zoals een verjaardag. Denk ook aan jubilea van uw medewerkers of de organisatie zelf. Verder natuurlijk bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, ongeval, terugkeer na een periode van ziekte en overlijden. Deze momenten lenen zich bij uitstek voor het maken van een gebaar en het uiten van betrokkenheid. Een bijzondere manier om uw medewerkers te waarderen is de personeelsdag.

Fiscale aspecten

Als een attentie in geld of goederen wordt uitdrukt kunt u te maken krijgen met het moeten betalen van loonbelasting en sociale premies. Voor zaken als een personeelsfeestje, een boek, bloemen, wijn of een beste sigaar (als dat nog kan met het rookverbod!) zal dit niet gauw gelden. Voor een substantieel geldbedrag wel. In uw loonadministratie zult u hier apart melding van moeten maken. Attenties tijdens feestdagen, jubilea en persoonlijke omstandigheden zijn tot een zeker bedrag vrijgesteld van loonbelasting en sociale premies. Dit geldt onder voorwaarden ook voor medewerkersfeestjes, reizen en dergelijke. Raadpleeg te allen tijde vooraf de actuele belastinggids of informeer bij de Belastingtelefoon voor ondernemers, 0800 – 0543

Attenties van anderen

Er kunnen momenten zijn waarop medewerkers uit hoofde van hun functie van derden attenties aangeboden krijgen. Denk daarbij aan pennen, paraplu’s, kalenders, klokjes e.d. Deze attenties worden bijvoorbeeld nogal eens aangeboden ter gelegenheid van een eerste bijeenkomst van een nieuwe gebruiker of bij de afronding van een contractbespreking met een leverancier. Ook veel voorkomend is dat medewerkers door derden met sinterklaas of de kerst worden bedacht. Al deze attenties kunnen over het algemeen zonder bedenken worden aangenomen.

Als iets wordt aangeboden waarbij de ontvanger het gevoel krijgt dat daarvoor in de nabije toekomst een tegenprestatie wordt verlangd dan is het zaak op te passen en eventueel te weigeren. Men kan een attentie ook in ontvangst te nemen en later retourneren. Het is in z’n algemeenheid raadzaam in deze gevallen tenminste de volgende regels in acht te nemen:

  • Melden bij bestuur of leidinggevende.
  • Deze attenties zoveel mogelijk openbaar laten aanbieden.
  • Voorkomen dat deze attenties naar het huisadres worden gestuurd.
  • Zo mogelijk vooraf nagaan (zelf, raadplegen bestuur of leidinggevende) of iets acceptabel is.