Betrekken bij besluitvorming

Welzijnsaccommodaties als dorps- en gemeenschapshuizen vinden het over het algemeen belangrijk gebruikers invloed te laten hebben op het reilen en zeilen van de accommodatie. De gebruiker moet de accommodatie ervaren als een stukje van zichzelf. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot, wat van belang is voor het draagvlak en daarmee van de continuïteit. Bij een vereniging is die invloed statutair geregeld. Bij een stichting moet men het zelf regelen. Daarbij is van belang dat:

  • Schijnparticipatie (suggereren dat doelgroepen invloed hebben op het beleid zonder dat dit ook echt zo is) moet worden voorkomen. Het is een recept voor onenigheid en men prikt er meestal snel doorheen.
  • Een zakelijke bedrijfsvoering moet worden gehandhaafd. Gebruikers hebben immers belang bij kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
  • Er moet onderscheid worden gemaakt tussen gebruikersgroepen en individuele gebruikers. De invloed van individuele gebruikers op de besluitvorming beperkt zich tot tevredenheidsonderzoek, de ideeënbus en de klachtenprocedure, tenzij de individuele gebruikers zich hebben georganiseerd. In dat geval kan iemand namens dat verband deelnemen aan overleg.

Hoe betrekken?

  • incidenteel of periodiek raadplegen
  • deelname van gebruikers in verschillende commissies
  • gebruikersraad zonder juridische status
  • gebruikersraad met juridische status
  • deelname aan het bestuur door vertegenwoordigers van gebruikers of namens de gebruikersraad

Incidenteel of periodiek betrekken

De lichtste vorm van participatie. Veel invloed op het beleid zal hiervan niet uitgaan.

Commissies

Door gebruikersgroepen deel te laten uitmaken van commissies (denk bijvoorbeeld aan de commissie beheer of de activiteitencommissie, is hun invloed op de gang van zaken tegelijk geformaliseerd.

Gebruikersraad

In de regel een statutair geregeld orgaan waarin (alle) groepen die gebruik maken van de accommodatie zitting hebben. De gang van zaken is vastgelegd in een reglement gebruikersraad. De gebruikersraad heeft tot taak met het bestuur overleg te voeren over het beleid en het beheer van de accommodatie. De invloed van de gebruikers op het beleid is groot.

Bestuursdeelname

De gebruikersraad, maar ook een vertegenwoordiging van de gebruikers, kan statutair deel uitmaken van het bestuur. Dit is de meest vergaande vorm van invloed van gebruikers op het beleid.