Checklist bezuinigen

Met deze checklist kunnen besturen van dorps- en buurthuizen kijken waar zij op kunnen bezuinigen, waarop zij efficiencywinst kunnen halen en hoe zij hun inkomsten kunnen vergroten.

Bezuinigingen

 • zelf energie opwekken (eigen zonnepanelen of dorpscollectief)
 • collectieve inkoop van energie
 • led verlichting i.p.v. TL en halogeen
 • automatische schakelaars verlichting (toiletten, kasten, zaaltjes)
 • CV ketel vervangen door een met een hoger rendement
 • gebouw in delen kunnen verwarmen
 • thermostaat verwarming instellen op het gebruik
 • isolatie van gebouw (investeringen via subsidies en zelfwerkzaamheid)
 • capaciteitstarief aanpassen
 • legionella– aanpassingen die controles overbodig maken
 • gratis vrijwilligersverzekering (a en b) via uw gemeente (bespaart op een betaalde verzekering)
 • collectieve inkoop van verzekeringen
 • personeelsbestand op maat van de behoefte
 • zo veel mogelijk met vrijwilligers doen

Efficiencywinst

 • prijzen leveranciers, dienstverleners en onderhoudscontracten vergelijken
 • kortingen bedingen
 • samenwerking /gezamenlijke inkoop met andere dorpshuizen
 • verliesposten barexploitatie opsporen (brutowinstpercentage berekenen)
 • geopende flessen wijn vacuüm trekken
 • functiescheiding bij inkoop / verkoop / administratie (fraude voorkomen)
 • collectief organiseren jaarlijkse BHV herhaling voor beheerders

Vergroten van inkomsten

 • prijzen consumpties aanpassen
 • verhuurprijzen verhogen
 • meer halen uit huidige gebruikers (gebruikersenquête)
 • activiteiten / festiviteiten organiseren
 • meer / nieuwe gebruikers zoeken
 • meer / nieuwe functies huisvesten
 • teruggave energiebelasting
 • terugvragen van btw (indien btw plichtig)
 • kwaliteit en uitstraling van het pand verbeteren
 • stichting vrienden van het dorpshuis oprichten
 • bewoners per acceptgiro om een bijdrage vragen
 • acties, verlotingen, legaten
 • ANBI status aanvragen
 • subsidies voor projecten
 • sponsoring
 • winstdeling met pachter / pachtsom indexeren

Beleidsmatige aanpassingen

 • Vorm van barexploitatie herzien: werken met vrijwilligers (goedkoop), beheer (duur) of verpachting (risico bij de ondernemer).
 • Hele exploitatie herzien: ondernemingsplan maken

Anders, namelijk:

 •  ……