Duurzame dorpshuizen

Geactualiseerd oktober 2016

De post energie op de begroting van een dorpshuis valt niet alleen op vanwege de hoogte ervan, maar ook omdat deze post jaarlijks stijgt. En is het niet de energieprijs zelf die de stijging veroorzaakt, dan is het wel de belasting die erover geheven wordt.

Reden genoeg om deze post eens onder de loep te nemen. Hoe bewust ga je als bestuur en gebruikers van het dorpshuis met het energieverbruik om? En hoe staat het dorpshuis er, fysiek gesproken, voor? Valt hier winst te behalen?

Trias Energetica

In heel veel gevallen kunnen dorpshuizen aanzienlijk besparen op hun energierekening. Pilots hebben uitgewezen dat de besparingen soms kunnen oplopen tot 30 – 50%. En daarnaast kunnen zonnepanelen op daken van dorpshuizen heel voordelig energie opleveren.

Belangrijk bij de besparing is wel om de uitgangspunten van de zogenaamde Trias Energetica te volgen.

  1. Eerst de energieprestatie verbeteren (= minder energie verbruiken) door bouwkundige aanpassingen in je dorpshuis door te voeren. Een energieprestatie advies (EPA-U ) vooraf door middel van een scan geeft inzicht in de bouwkundige ingrepen en verbeter mogelijkheden van apparaten en installaties. Een dergelijke inventarisatie vertaalt dit naar een kosten plaatje, opbrengsten en terugverdientijd.
  2. Evenzo belangrijk daarbij is de component gedrag & organisatie. Gebruikers moeten bewust worden gemaakt van de bijdrage die zij kunnen leveren bij het terugdringen van het energieverbruik. Bestuurlijk zal duurzaamheid een vast (beleid-) onderdeel moeten zijn binnen de exploitatie en het beheer van het dorpshuis.
  3. Pas na deze ingrepen, die uiteindelijk leiden naar het “Energielabel A” voor het dorpshuis, wordt het lonend om de aanschaf van zonnepanelen te overwegen. Dit blijft, evenals de bouwtechnische aanpak, maatwerk. Maar als de ligging van het dorpshuis geschikt is voor de opwekking van zonne-energie en er kan in de eigen elektriciteitsbehoefte worden voorzien, dan is de investering in de zonnepanelen vaak al binnen de 10 jaar terugverdiend.

Samenvatting

Samengevat laat het verduurzamen van het dorpshuis u betere exploitatieresultaten zien en tegelijk levert u een bijdrage aan een duurzamere maatschappij.

Meer informatie

brochure-duurzame-dorpshuizen (2016)

Relevante websites: