EHBO

Geactualiseerd augustus 2015

Organisaties met personeel, maar ook vrijwilligersorganisaties zoals een buurt- of dorpshuis waar veel mensen bijeenkomen, moeten doeltreffende maatregelen nemen bij calamiteiten. Zodra een de situatie zich voordoet, waarin direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid aanwezig is, moet iedereen zich snel in veiligheid kunnen stellen; of er moeten andere passende maatregelen genomen worden. De werkgever moet zich hierbij laten bijstaan door de door hem aangewezen bedrijfshulpverleners.

Een belangrijke taak van de bedrijfshulpverlener is het verlenen van EHBO.

Bij het verlenen van eerste hulp zijn de volgende vijf punten van belang:

 1. Op gevaar letten:
  • Zorg voor je persoonlijke veiligheid;
  • Zorg voor de veiligheid van de omstanders;
  • Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer.
 2. Nagaan wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert:
  • Is het een ongeluk of een ziekte?
  • Dit is belangrijk bij het alarmeren.
 3. Het slachtoffer geruststellen:
  • Zorg ervoor dat het slachtoffer rustig blijft.
 4. Zorgen voor deskundige hulp:
  • Zorg ervoor dat 112 gebeld word;
  • Wat je altijd door moet geven is:
   • je naam,
   • de plaats waarheen de hulp moet komen,
   • wat er gebeurd is,
   • het aantal slachtoffers en
   • wat mankeren de slachtoffer(s).
  • Als u iemand anders laat alarmeren, vraag dan altijd of die persoon terugkomt om te vertellen hoe snel de hulp komt.
 5. Iemand helpen op de plaats waar hij ligt of zit:
  • Probeer te voorkomen dat u het slachtoffer onnodig verschuift. Dit alleen in een noodtoestand, zoals verdrinkings-, brand- of ontploffingsgevaar;
  • Begin met het verlenen van eerste hulp.

Verbanddoos

Zorg dat u een EHBO verbanddoos in uw accommodatie heeft die op een voor iedereen bereikbare plaats staat. Zie hier voor de benodigde inhoud.

Vergiftiging

In veel gemeenschapsaccommodaties wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, bijvoorbeeld bij een verbouwing of schoonmaakwerkzaamheden. Het is mogelijk dat iemand hierbij het slachtoffer wordt van vergiftiging. Klik hier voor meer informatie.