Energiebelasting

Geactualiseerd maart 2012 

In 2000 is art. 361 van de Wet belastingen op milieu grondslag aangepast, zodat naast kerken, ook instellingen die zich blijkens hun statuten de uitoefening ten doel stellen van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de energiekosten. In de periode van 2001 tot 2006 heeft een groot aantal dorpshuizen op basis van deze wetswijziging om een teruggave van een deel van de energiebelasting verzocht bij de belastingdienst in Emmen die belast is met de uitvoering van deze regeling. Een aantal van deze aanvragen is afgewezen op het feit, dat de betreffende dorpshuisbesturen zelf geen sociaal, culturele activiteiten uitvoerden, maar dat overlieten aan hun (leden) verenigingen. Deze afwijzingen werden, op basis van de wettekst door enkele rechterlijke uitspraken tot en met de Hoge Raad, bevestigd. Men beschouwt het verhuren van de zalen van een dorpshuis als een commerciële activiteit.

Gunstige wetswijziging

Op initiatief van enkele federaties van dorpshuizen is met ingang van 1 januari 2006 de wet weer aangepast door het amendement Vroonhoven-Kok. Daardoor is Art 36 l van de Wet op milieugrondslag bij het Belastingplan 2006 aangepast, zodat dorpshuizen die overwegend, dat wil zeggen meer dan70 % verhuren aan hun leden, zijnde sociaal/culturele instellingen, in aanmerking kunnen komen voor teruggave van een deel van de energiekosten. De wetswijziging is ingegaan per 1 januari 2006 en werkt niet met terugwerkende kracht en geldt dus alleen voor verbruiksperioden in 2006 en volgende jaren.

Evaluatie uitvoeringspraktijk

Zoals vele besturen ervaren hebben, kan de aanvraag en het beantwoorden van nadere vragen een moeizaam proces zijn. Op initiatief van de gezamenlijke steunpunten voor dorpshuizen, georganiseerd in het platform dorpshuizen.nl, is het ministerie van Financiën in 2007 een actie gestart om de regeling met de uitvoerende belastingdienst in Emmen te evalueren.

Het platform dorpshuizen.nl, dat bij de evaluatie betrokken is geweest, heeft de volgende wijzigingen bereikt:

  1. De hurende verenigingen behoeven niet meer te beschikken over notarieel verleden statuten, volstaan kan worden met de verenigingsverklaring. Deze hoeft u alleen op te sturen als er om wordt gevraagd.
  2. Cruciaal voor het recht op teruggave is dat in een dorpshuis voor meer dan 70% sociaal culturele, religieuze, charitatieve, wetenschappelijke of algemeen nut beogende activiteiten worden uitgevoerd. Deze 70%-norm kan worden aangetoond door 70% van het huurbedrag te vermelden uit de jaarrekening, en dan vervolgens aan te tonen dat dit wordt bereikt door activiteiten of verenigingen die in de juiste categorieën vallen. Hierbij bestaat trouwens de mogelijkheid dat de belastingdienst de jaarrekening opvraagt. Als de 70%- norm op grond van de verhuurbedragen moeilijk aantoonbaar is, kunt u ook een overzicht maken, waaruit blijkt dat 70% van de tijd en ruimte benut wordt voor de bovengenoemde activiteiten. Let op: activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheid en sport tellen niet mee om de 70% norm te halen.

Wetswijziging per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is artikel 69.3 van de wet Milieugrondslag, die voor dorpshuizen en MFA’s van belang is, weer gewijzigd. Vanaf 1 januari moet uit de statuten van dorpshuizen c.s. blijken dat zij aan ANBI’s ( Algemeen Nut Beogende Instellingen) of instellingen / verenigingen die een sociaal belang behartigen, ruimten ter beschikking stellen. De woorden religieuze, charitatieve en wetenschappelijke zijn daarmee uit de tekst verdwenen. Let op, hurende kerken mogen blijven meetellen, die zijn ANBI. Uit de verenigingsverklaring of de statuten van de hurende vereniging moet eveneens het ANBI karakter of het Sociaal Belang blijken. Ook het stroomschema en het aanvraagformulier is per 1 januari aangepast. Aanvragen over voorgaande jaren worden volgens de oude criteria beoordeeld.

Stroomschema en teruggave formulier

Om een aanvraag in te dienen dient u een stroomschema en teruggave formulier in te vullen. Op de website van de belastingdienst kunt u deze downloaden. U kunt de formulieren ook bestellen bij de belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543. Dorpshuizen dienen hun aanvraag te baseren op stroomschema 5 en op het beantwoorden van vraag 8 van het aanvraagformulier.

Andere aandachtspunten bij de aanvraag – Consultancybureaus bieden momenteel aan de aanvraag op basis van ‘no cure, no pay’ te verrichten. Ga hier niet op in, u kunt het zelf.

  • Als u bij het invullen van het stroomschema of het aanvraagformulier, bij nadere vragen van de inspecteur of bij een afwijzing van de aanvraag problemen ondervindt, neem dan contact op met uw steunpunt.
  • Het is van belang om de aanvraag binnen 13 weken na de verbruiksperiode in te dienen. U kunt dan nog bezwaar maken tegen de afwijzing. Als u de aanvraag later indient dan vervalt dit recht.