Gebruiksvergunning

Dit artikel is in november 2012 geactualiseerd

Het Bouwbesluit 2012 is in werking. De Modelbrandbeveiligingsverordening is hierop aangepast. Vanaf die datum zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik van bouwwerk, die eerst in het Gebruiksbesluit stonden, opgenomen in dit landelijke besluit. Voor alle bouwwerken in Nederland gelden dan ook dezelfde regels omtrent het brandveilig gebruik.

De voorschriften zijn te vinden in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012 en richten zich op:

  • Roken en open vuur
  • Open houden van brand- en rookwerende deuren
  • Aankleding en inrichting van ruimten
  • Voorhanden hebben van brandgevaarlijke stoffen
  • Verbrandingstoestellen en stookruimten
  • Deuren in vluchtroutes
  • Opstelling van inventaris
  • Gevaar voor letsel

Daarnaast kent dit hoofdstuk enkele “kapstokartikelen”. Dit zijn artikelen die de mogelijkheid geven op te treden tegen een brandgevaarlijke situatie, terwijl deze niet letterlijk als verboden is genoemd in het besluit.

Klik hier voor een folder van de brandweer over brandveilig gebruik van gebouwen. Hierin is nog wel sprake van het Gebruiksbesluit.

Op de site van de Rijksoverheid wordt uitgebreid ingegaan op het item.

Op de site van de Rijksoverheid treft u eveneens een goed overzicht aan in het infoblad-bouwbesluit-2012-vluchten-bij-brand. Hierin staan ook de vereiste vierkante meters per persoon.

Meldingsformulier

Gebruiksvergunning aanvragen of gebruiksmelding doen? Lees er hier meer over.