Gebruiksvergunning

Geactualiseerd december 2021

Bent u eigenaar van uw buurt- of dorpshuis of gebruiker van het gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

  • het voorkomen van brand (brandpreventie) met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen
  • het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders
  • het verkleinen van de kans op uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken
  • het vluchten bij brand met een vluchtplan en vluchtroutes
  • het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels en brandblussers
  • de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Kijk voor meer info op: Brandveilig gebouwen of neem contact op met uw gemeente.