Meer dan de som der delen, accommodatieplan voor dorpen en wijken