1.4.1.a Gemeentelijk accommodatiebeleid, bijlage accommodatieplan