Werk met behoud van uitkering

Geactualiseerd november 2016

Voor werkgevers heeft het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) interessante regelingen om mensen in dienst te nemen. Of in dienst te houden. Het is goed dat u ook weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit u en uw werknemer voordeel op.

Er zijn diverse regelingen die voor dorps- of buurthuizen interessant kunnen zijn:

Proefplaatsing

Denkt u erover om iemand in dienst te nemen die moeilijk aan werk kan komen en een WAO, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering heeft? Dan kan deze werknemer 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing.

Mobiliteitsbonus

Is uw kandidaat 56 jaar of ouder en heeft deze een WW, WAO, WAZ, WIA, Wajong, WWB, IOAW, IOAZ, WIK of een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan kunt u als werkgever een korting krijgen op de premies die u aan de belastingdienst moet betalen van maximaal € 7.000 per jaar.

Compensatieregeling oudere werknemer

Is de nieuwe werknemer geboren vóór 8 juli 1954 en heeft deze ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen? Dan kan de nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers. Dat betekent dat de werknemer in de eerste 5 jaar van het dienstverband een Ziektewetuitkering krijgt, als hij ziek wordt. Dit geldt alleen als de werknemer na 8 juli 2009 bij uw buurt- of dorpshuis in dienst is gekomen.

Kijk voor meer regelingen en aanvullende informatie op
UWV regelingen.