Hygiënecode HACCP

Geactualiseerd januari 2017

De hygiënecode voor de horeca is gebaseerd op Europese wetgeving. Deze wetgeving regelt dat alle levensmiddelenbedrijven volgens de HACCP-beginselen moeten werken. Deze HACCP-eisen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. De hygiënecode geldt alleen voor dorpshuizen wanneer er structureel bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt.

Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligerswerk

Als er niet structureel (vrijwel dagelijks of op vaste dag(en) in de week) en voor kleinere groepen eten en drinken wordt bereid en gegeten dan kan het dorps- of buurthuis volstaan met de checklist voedselveiligheid die is ontwikkeld voor vrijwilligers. Bekijk de checklist. Wanneer er alleen voorverpakte levensmiddelen verstrekt worden en er geen voedsel bereid wordt is ook deze checklist niet nodig.

Hygiënecode

Als er wel structureel (bijna dagelijks of op vaste dag(en) in de week) bedrijfsmatig eten wordt bereid en verstrekt, dient het buurt- of dorpshuis te werken met een hygiënecode.

U kunt hiervoor de hygiënecode gebruiken die de NOC*NSF heeft ontwikkeld voor sportkantines. Deze bestaat uit een regelhulp en een ‘log- en instructieboek voor sportkantines’. De regelhulp geeft na het beantwoorden van een aantal vragen over de situatie in uw keuken advies op maat om te voldoen aan de hygiënecode. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is er het ‘log- en instructieboek’ met daarin registratieformulieren voor het uitvoeren van controles. Klik hier voor de hygiënecode van het NOC*NSF met daarin links naar regelhulp en log- en instructieboek.

Cursus

Er zijn diverse (commerciële) bedrijven die een cursus organiseren hoe om te gaan met de regels die in de hygiënecode staan. Zo’n cursus is echter niet verplicht! Het personeel dient wel geïnstrueerd te worden hoe om te gaan met de hygiënecode, maar dat kan ook op andere manieren.

Let op!

Wanneer de hygiënecode van toepassing is wordt die niet vervangen door de checklist voedselveiligheid voor vrijwilligerswerk!

Allergenenwetgeving

Zie ook het artikel Allergenenwetgeving