Legionellapreventie

Geactualiseerd juni 2013

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. In Nederland is o.a. een Drinkwaterwet van kracht die eigenaren van collectieve watervoorzieningen voorschrijft wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie. Is men in bezit van een installatie die overeenkomt met die van een eengezinswoning, dan hoeft niet aan legionellapreventie te worden gedaan.

Collectieve leidingwaterinstallatie

Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie waarmee water aan derden beschikbaar wordt gesteld. Bijvoorbeeld overal waar personeel of bezoekers uit een kraantje water kunnen drinken en hun handen kunnen wassen. Hetzelfde geldt voor onder anderen een café, zwembad, waar werknemers en/of bezoekers een watertap-punt (kraan, douchekop of bijvoorbeeld hogedrukspuit, brandslangen) kunnen gebruiken.

Risicoanalyse

Het is voor sommige eigenaren van bepaalde risicovolle collectieve leidingwaterinstallaties verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en zo nodig een beheersplan op te stellen.

Dit geldt voor:

 • Ziekenhuizen;
 • Verblijfsaccommodaties (hotels, bed & breakfast, etc.);
 • Truckstops;
 • Asielzoekerscentra;
 • Kampeerterreinen;
 • Zorginstellingen;
 • Zwem- en badinrichtingen;
 • Penitentiaire inrichtingen;
 • Jachthavens.

Zorgplicht

Voor alle overige eigenaren (dus ook eigenaren van Dorps- en buurthuizen) blijft wel de verplichting bestaan om te zorgen dat het ter beschikking gestelde water deugdelijk is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid (de zorgplicht). De eigenaar kan de beheerder of installateur vragen maatregelen te treffen om legionellabesmetting te voorkomen. Hij is en blijft echter zelf verantwoordelijk. Om de kwaliteit van het water te waarborgen, moet de eigenaar maatregelen nemen om legionellabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen. De eigenaar is dan ook te allen tijde eindverantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het water dat hij ter beschikking stelt. Dus ook voor andere instellingen dan bovengenoemde is het dan ook zeer raadzaam om een risicoanalyse en beheersplan op te stellen in combinatie met (periodieke) watermonstername op de aanwezigheid van legionella.

Voor de horeca geldt dan ook nog speciale aandacht voor bijv.:

 • Koffie /drank automaat;
 • Bierspoel installatie fusten en Biertank-spoelinstallatie;
 • Afbakoven / Combi steamer;
 • Knijpdouche;
 • IJsblokjes machine;
 • Softijs machine;
 • Ontharder /ionenwisselaar;
 • Industriële vaatwasmachine met naglansdosering.

Zie ook: www.zorgplicht-legionella.nl