Loonbelasting artiesten

Geactualiseerd april 2019

Bij veel dorpshuizen en wijkcentra treedt wel eens een artiest op. In principe is de organisatie verplicht om loonbelasting in te houden op het honorarium van de artiest, maar dit is niet altijd het geval. Artiesten die u boekt via een artiestenbureau hebben meestal een inhoudingsplichtigenverklaring. Dan houdt het artiestenbureau de loonbelasting in en hoeft u dat niet meer te doen.

De belastingdienst geeft een folder uit over dit onderwerp. Deze folder bevat een stroomschema waarmee gemakkelijk kan worden bepaald of loonbelasting moet worden ingehouden: Handleiding Loonheffingen artiesten en beroepssportersregeling.