Maatschappelijke stage

Geactualiseerd augustus 2016

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) kunnen een maatschappelijke stage doen van 30 uur. Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma.

Het is geen gewone stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan, maar het gaat erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage wordt vanuit de school georganiseerd.

Doel

Een maatschappelijke stage stimuleert een ontmoeting tussen groepen die elkaar normaal gesproken niet opzoeken. Het draagt bij aan betrokkenheid tussen mensen en laat jongeren ontdekken hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. Het leert hen zich verantwoordelijk te voelen voor anderen, de buurt, de omgeving, kortom: voor de samenleving.

Kans voor buurt- en dorpshuizen

De maatschappelijke stage is een kans voor buurt- en dorpshuizen. Stagiairs kunnen activiteiten organiseren, onderzoek doen naar wat jongeren willen in het buurt- of dorpshuis, een app of website ontwerpen, of het bestuur helpen beter in te spelen op de behoefte van jongeren. Het is uitdagend om te zoeken naar wat de specifieke talenten van jongeren kunnen bijdrage aan het buurt- of dorpshuis.

Interesse?

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met het steunpunt vrijwilligerswerk in uw gemeente of direct met een school in de buurt.

Wilt u meer informatie, klik dan hier.