Meerjaren onderhoudsplan

Artikel geplaatst juni 2013

Het meer jaren onderhoudsplan (MOP) is de basis voor een effectief en efficiënt onderhoudsbeheer. Onderhoudsbeheer is niets meer en niets minder dat op het juiste moment onderhoud plegen om dure gevolgschade te voorkomen. Met goed gebruik van het MOP bespaart u kosten. De voordelen van het MOP zijn:

  1. Een duidelijk beeld van de onderhoudskosten over 10 jaar;
  2. Beperken van verrassingen en/of calamiteiten tot een minimum;
  3. De keuze onderhoudshandelingen verantwoord door te schuiven;
  4. OOderlegger voor de jaarbegroting;
  5. onderbouwing van budgetaanvragen richting gemeente;
  6. Onderlegger voor mogelijke meerjarenafspraken met de gemeente.

Wie maakt het meer jaren onderhoudsplan?

Er zijn diverse partijen die dit kunnen doen. Bijvoorbeeld de gemeente, die dit meestal zelf al doet voor de eigen gebouwen. Een woningcorporatie is een andere mogelijkheid. Sommige gemeenten hebben hier afspraken over met woningcorporaties. En natuurlijk kunt u het als bestuur van een dorps- of buurthuis ook laten doen door een commercieel bureau.

Actualisatie van het MOP is van essentieel belang

Met een actuele MOP kunt u snel en effectief reageren en onderbouwde keuzes maken bij ontwikkelingen aangaande het dorpshuis. Voor een optimale werking wordt geadviseerd het MOP minimaal één keer in de vier jaar te actualiseren. Deze aanpak heeft een kostenbesparend effect op de exploitatie van uw dorpshuis.

Voorbeeld

Klik hier voor een voorbeeld van een onderhoudsplan. Het betreft een zeer gedetailleerd onderhoudsplan, dat laat zien wat er allemaal mogelijk is. Realiseer u wel dat niet elk plan zo gedetailleerd hoeft te zijn. Een eenvoudiger plan zal minder kosten met zich meebrengen.