Organisatiestructuur

De organisatiestructuur laat zien hoe de organisatie van een stichting of vereniging in elkaar steekt. Welke verschillende organen kent de organisatie? Wat zijn hun taken? In welke relatie staan zij ten opzichte van het bestuur en eventueel de algemene ledenvergadering? Welke geregelde overleggen zijn er? Zijn er samenwerkingsverbanden met organisaties buiten de accommodatie?

Doel

Het vastleggen van de organisatiestructuur in een organogram geeft een beknopt en helder beeld van de organisatie. Niet voor niets is het organogram meestal opgenomen in het jaarverslag en de personeelswijzer. Zichtbaar is welke organen de stichting of vereniging kent. Door de plaatsing van de organen ten opzichte van elkaar is direct zichtbaar hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie zijn geregeld. Het organogram kan worden uitgebreid met de verschillende overlegvormen die er in de organisatie zijn.

Geen recept

Bij organisatiebesturing gaat het erom:

  • de gewenste prestatie te bepalen
  • de uitvoering te volgen
  • bij te sturen als dat nodig is.

Elke welzijnsaccommodatie is verschillend en zal daarin z’n eigen weg proberen te vinden. Voor het ontwerpen van de meest geschikte organisatiestructuur is daarom geen recept te geven. Een kleine organisatie kan de koersbepaling, het verwerven en de beschikbaarstelling van middelen, het monitoren van de uitvoering en de eventuele bijsturing waarschijnlijk met alleen een bestuur op een eenvoudige manier goed organiseren. Maar in een grote multifunctionele accommodatie, met bijvoorbeeld een bestuur op afstand, veel personeel en diverse bestuurscommissies loopt e.e.a. langs lange lijnen en kan hulp van buiten de organisatie gewenst zijn.

Wijzigingen

Het zal duidelijk zijn dat een eenmaal gekozen organisatiestructuur geen ‘eeuwigheidswaarde’ heeft. Veranderingen zoals een aanpassing van de doelstelling, groei van de organisatie of een fusie kunnen aanpassing van het organogram noodzakelijk maken. Wijzigingen in de organisatiestructuur, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, kunnen snel zichtbaar worden gemaakt door het organogram van vóór en na de statutenwijziging te publiceren.