Personeelsadministratie

Geactualiseerd mei 2014

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen personeelsadministratie en salarisadministratie.

Bij het aannemen van personeel dienen de volgende gegevens geregistreerd te worden:

 • Voornamen, achternaam, geboortenaam en adresgegevens
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Rekeningnummer
 • Loonheffingskorting ja of nee

Eventueel ook:

 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Opgebouwd levenslooptegoed

Identificatie

Nieuwe medewerkers dienen zich te legitimeren met een op dat moment geldig identiteitsbewijs. Een kopie hiervan dient u in de personeelsadministratie te bewaren.

Personeelsdossier

Voorbeeld voor de opbouw van een personeelsdossier

 • Stamgegevens (zie hierboven) inclusief kopie identiteitsbewijs
 • Contracten
 • (Secundaire) arbeidsvoorwaarden
 • Functioneren/loopbaanontwikkeling/gespreksverslagen
 • Functieomschrijving
 • Studie/trainingen
 • Werving en Selectie
 • Correspondentie

Een verzuimdossier dient apart van het personeelsdossier bijgehouden te worden.