Persoonlijke feestdagen

Geactualiseerd augustus 2013

Persoonlijke feestdagen van medewerkers, zoals een verjaardag of huwelijk, zijn bij uitstek goede gelegenheden om de band tussen medewerker en bestuur van het dorps- of gemeenschapshuis te verstevigen. Meestal gaat dit vergezeld van een attentie namens het bestuur. Ook het onderling geven van attenties zal de band tussen medewerkers ten goede komen. Naast verjaardag en huwelijk kunnen ook de geboorte van een kind, een promotie, een verhuizing of het slagen voor een examen als persoonlijke feestdagen worden beschouwd.

Jubilea

Uiteraard horen ook jubilea in verband met de diensttijd bij de persoonlijke feestdagen. In de regel worden die gevierd bij een 12 ½ , 25 en 40 jarig dienstverband. In de CAO zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de beloning bij jubilea. Ook als er op dit punt geen CAO afspraken gelden (en ook voor alle andere attenties) doet de organisatie er goed aan deze te honoreren, de uitgaven te begroten en een budget te reserveren.

Organisatie

Met uitzondering van de jubilea, zowel de persoonlijke als die van de organisatie zelf, is het een goed gebruik om het budget voor persoonlijke feestdagen zoals verjaardagen (voor een belangrijk deel) door de medewerkers zelf te laten betalen. Ook het kopen van de attentie wordt aan de medewerkers zelf overgelaten. Als er een personeelsvereniging is kan die dit tot een van haar taken rekenen.
Overigens staat het elke organisatie natuurlijk vrij hoe de persoonlijke feestdagen worden gevierd. Het zal duidelijk zijn dat dat niet altijd in de vorm van een cadeau, groot of klein, hoeft te worden uitgedrukt. Als er veel medewerkers zijn kan een organisatie er voor kiezen om aan verjaardagen gezamenlijk aandacht te besteden, bijvoorbeeld op één dag in de maand.

Fiscale aspecten: kijk bij de Belastingdienst.