Persoonlijke omstandigheden

Als we in dit artikel over persoonlijke omstandigheden spreken dan bedoelen we die situaties waarbij een medewerker met onaangenaamheden in de privé sfeer te maken krijgt zoals ziekte en overlijden. Dit artikel gaat over de rol die het bestuur van een welzijnsaccommodatie hierin kan spelen.

Ziekte

Medewerkers en hun naasten kunnen worden getroffen door ziekte. Wanneer het henzelf betreft dan is de werkgever daar door de ziekmelding natuurlijk direct van op de hoogte. De organisatie zal tijdens de ziekte contact hebben met de zieke en er bij terugkomst op een gepaste wijze aandacht besteden. Wanneer er een personeelsvereniging is kan ook deze hierin een rol spelen.
Is de medewerker niet zelf ziek maar de partner, kinderen, familie of anderen, dan hangt het van de betrokken medewerker af of u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Soms blijkt dat als de medewerker om die reden verlof vraagt. In dergelijke gevallen is de betrokkenheid uiteraard minder groot dan bij ziekte van de werknemer zelf, maar ook dan kan de organisatie of de personeelsvereniging op gepaste wijze van betrokkenheid getuigen.

Overlijden

Het overlijden van een medewerker of anderen in zijn of haar omgeving is een zaak waar de werkgever vaak direct weet van heeft. Hoever de betrokkenheid moet gaan bij het overlijden van een medewerker, ex-medewerker, iemand in zijn of haar familie of omgeving, laat zich moeilijk in algemene regels verwoorden. Het is minimaal gebruikelijk om medeleven te tonen door middel van een persoonlijke- of per brief overgebrachte condoleance.
Als het om het financiële aspect gaat dan is er meestal iets geregeld in de CAO. Wettelijk mag de werkgever bij het overlijden van een werknemer de partner en/of de kinderen een eenmalige belastingvrije uitkering verstrekken tot maximaal drie keer het maandloon.

Budget

Calamiteiten zoals het overlijden van medewerkers en hun naasten zijn niet te voorzien. Geen organisatie zal hiervoor voorzieningen treffen. Anders ligt het met betrekking tot uitgaven in het kader van “lief en leed”. Vaak wordt het geld hiervoor opgebracht door werkgever èn werknemers, al dan niet door middel van een maandelijkse contributie. Als er een personeelsvereniging is dan is het beheren van de “lief en leedpot” meestal hun taak.